Objectieve beoordeling

Het vakkundig taxeren van een woning vergt een gedegen en actuele kennis van de lokale vastgoedmarkt.

Standaard taxatie-rapport

Op basis van een gedegen inspectie en het uitvoeren van aanvullend onderzoek, de zogeheten recherche, wordt het taxatierapport opgemaakt. Nederland Taxaties en Keuringen taxateurs stelt alle rapporten op volgens het laatste standaard model financiering woonruimte.

Het bepalen van de getaxeerde waarde gebeurt door een onafhankelijk, erkend en ter zake kundig taxateur.

Tijdens de taxatie worden de volgende gegevens opgenomen:

  • Type woning
  • Grootte, aard en indeling van de woning
  • De ligging, uitzicht, eventuele overlast, voorzieningen in de nabije omgeving etc.
  • Bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van de woning en de installaties
  • Het niveau van afwerking
  • Esthetische en architectonische kwaliteit
  • Is er sprake van beperkte zakelijke rechten die gelden voor het huis en/of de grond?

Het taxatierapport bevat verder een kadastraal uittreksel (indien aanwezig) en een kadastrale kaart van de woning. Er worden ook referentieobjecten uit de nabije omgeving opgenomen en grafieken met de waardeontwikkelingen van de betreffende woning.

Verkoop woning
Wanneer u voornemens bent uw woning te verkopen kan het opstellen van een taxatierapport uitkomst bieden bij het bepalen van een verkoopprijs- en strategie.  Indien u behoefte heeft aan verkoopbegeleiding kunt u de hulp inschakelen van een verkoopmakelaar. Andere redenen voor een taxatie kunnen zijn het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde, boedelscheiding, en aanslag successierechten.

Rapport validatie
Voor het af- en oversluiten van een hypotheek stellen banken in de meeste een gevalideerd taxatierapport verplicht alvorens de financiering wordt verstrekt. Het verstrekken van een hypotheek kan grote financiële gevolgen met zich mee brengen. Hierdoor willen banken en hypotheekverstrekker zekerheid omtrent de reële en actuele waarde van het huis waar u een financiering oftewel hypotheek voor aanvraagt.

 

WOZ-waarde

WOZ waarde
De waarde die de belastingdienst wil weten van uw woning. De belastingdienst heeft de waarde in het economische verkeer nodig om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. U kunt een standaard taxatierapport gebruiken voor het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde.

Lokale taxateurs

Alle taxaties worden uitgevoerd door lokale taxateurs die werken binnen de door banken vastgestelde regio. Hierdoor bent u verzekerd van actuele marktkennis en acceptatie van het taxatierapport door de hypotheekverstrekker van uw keuze.

Permanente educatie

Onze taxateurs zijn verplicht hun kennis jaarlijks op peil te houden.

Gecertificeerd personeel

Onze taxateurs en keuders zijn VastgoedCert of SCVM erkend en zijn aangesloten bij een brancheorganisatie zoals NVM, VBO en VastgoedCert.
}

Snelle levering

Maak gebruik van onze efficiënte werkwijze en doortastende aanpak en ervaar een buitengewoon vlotte afhandeling van uw dossier.

Uitstekende service

Middels heldere communicatie en adequate feedback streven wij naar het maximaal haalbare niveau van klanttevredenheid.

Acceptatie garantie  

Onze rapporten worden opgemaakt door erkende taxateurs en conform het laatste model woningfinanciering.
Hierdoor bent u verzekerd van acceptatie door alle hypotheekverstrekkers.