Objectieve beoordeling

Het vakkundig taxeren van een woning vergt een gedegen en actuele kennis van de lokale vastgoedmarkt.

Herbouwwaarde taxatie

Een herbouwwaarde taxatie (ex. Art. 7:960 BW) waarborgt een juiste verzekerde waarde en voorkomt na een onverhoopte schade, discussies over de waarde van de vooraf getaxeerde onroerende zaken.

De herbouwwaarde van het gebouw moet worden vastgesteld ten behoeve van de opstalverzekering en kan nodig zijn om de volgende redenen:

  • De taxatie is verplicht gesteld door de verzekeraar
  • Ter vaststelling van de hoogte van de verzekeringspremie
  • Het voorkomen van onderverzekering bij schade
  • Ter voorkoming van te hoge verzekeringspremie
  • Het uitsluiten van privé aansprakelijkheid van VVE bestuurders
  • Ter vaststelling van het schadebedrag

Herbouwwaarde
Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: “het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw – op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig – onmiddellijk na de gebeurtenis”.

Gecertificeerd

Alle Nederland Taxaties en Keuringen taxateurs voldoen aan de toegangseisen die zijn opgesteld voor deelname aan het NWWI en de overige validatie instituten. Onder meer middels certificering door VastgoedCert en het lidmaatschap bij een branche-vereniging voor taxateurs.

VvE

Om onderverzekering te voorkomen verplichten de verzekeringsmaatschappijen de Vereniging van Eigenaren om iedere 5 jaar het gebouw voor herbouwwaarde te laten taxeren.

Permanente educatie

Onze taxateurs zijn verplicht hun kennis jaarlijks op peil te houden.

Gecertificeerd personeel

Onze taxateurs en keuders zijn VastgoedCert of SCVM erkend en zijn aangesloten bij een brancheorganisatie zoals NVM, VBO en VastgoedCert.
}

Snelle levering

Maak gebruik van onze efficiënte werkwijze en doortastende aanpak en ervaar een buitengewoon vlotte afhandeling van uw dossier.

Uitstekende service

Middels heldere communicatie en adequate feedback streven wij naar het maximaal haalbare niveau van klanttevredenheid.

Acceptatie garantie  

Onze rapporten worden opgemaakt door erkende taxateurs en conform het laatste model woningfinanciering.
Hierdoor bent u verzekerd van acceptatie door alle hypotheekverstrekkers.