Objectieve beoordeling

Het vakkundig taxeren van een woning vergt een gedegen en actuele kennis van de lokale vastgoedmarkt.

Gevalideerd taxatierapport

Het afsluiten van een hypotheek is een veelvoorkomende reden waarbij een gevalideerd taxatierapport vereist is. De geldverstrekker wil daarmee extra zekerheid hebben van de waarde van het onderpand voor de hypothecaire lening.

Een gevalideerd taxatierapport is door een validatie instituut nagekeken. Indien een taxateur te ver afwijkt van bijvoorbeeld de waarden die een rekenmodel voorschotelt moet de afwijking worden onderbouwd. Zodra een taxatie/validatie instituut de taxatie heeft nagekeken en goedgekeurd krijgt de taxateur een seintje dat het rapport gevalideerd is. Op dat moment kan het document ondertekend worden en kan het hypotheekdossier compleet gemaakt worden.

De taxatie dient uitgevoerd te worden door een erkend taxateur die geregistreerd staat binnen het door de bank gesteld maximale werkgebied. Om de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen moeten taxateurs ingeschreven staan bij een van de twee erkende taxatie registers, het VastgoedCert of SCVM.

Het taxatierapport bevat de volgende onderdelen:

  • Privaatrechtelijke aspecten
  • Omschrijving ingeving en object
  • Onderhoudstoestand
  • Verontreiniging
  • Onderbouwing waardeoordeel
  • Publiekrechtelijke aspecten

De geldigheid van een taxatierapport is 6 maanden.

Er zijn in Nederland meerdere validatie instituten. Enkele voorbeelden zijn NWWI, Taxateurs Unie en iValidatie. Deze validatie-instituten worden geaccepteerd door alle banken en hypotheekverstrekkers.

Registratie

Om zich te kunnen registreren bij een validatie instituut moeten taxateurs aan strenge toegangseisen voldoen. De toegangseisen bestaan uit certificering door een kwaliteitsregister zoals VastgoedCert of SCVM en lidmaatschap van een brancheorganisatie zoals NVM, VBO, VastgoedPro of NVR.

NHG

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. U kunt in aanmerking komen voor NHG bij het afsluiten van een hypotheek bij het kopen of verbouwen van een woning. Het Waarborgfonds staat garant voor de terugbetaling van de hypotheek aan de geldverstrekker.

Permanente educatie

Onze taxateurs zijn verplicht hun kennis jaarlijks op peil te houden.

Gecertificeerd personeel

Onze taxateurs en keuders zijn VastgoedCert of SCVM erkend en zijn aangesloten bij een brancheorganisatie zoals NVM, VBO en VastgoedCert.
}

Snelle levering

Maak gebruik van onze efficiënte werkwijze en doortastende aanpak en ervaar een buitengewoon vlotte afhandeling van uw dossier.

Uitstekende service

Middels heldere communicatie en adequate feedback streven wij naar het maximaal haalbare niveau van klanttevredenheid.

Acceptatie garantie  

Onze rapporten worden opgemaakt door erkende taxateurs en conform het laatste model woningfinanciering.
Hierdoor bent u verzekerd van acceptatie door alle hypotheekverstrekkers.