Objectieve beoordeling

Het vakkundig taxeren van een woning vergt een gedegen en actuele kennis van de lokale vastgoedmarkt.

Taxatie

Een door Nederland Taxaties en Keuringen opgesteld taxatierapport geeft u uitgebreid inzage in belangrijkste kenmerken en eigenschappen van uw woning of het object dat u wilt kopen, verkopen of financieren.

U kunt het taxatierapport benutten voor het aanvragen van een hypotheek, het maken van een aan- en verkoopbeslissing, het scheiden van boedel of het maken van bezwaar tegen de opgelegde WOZ-waarde van uw woning. Ook kunt u een taxatierapport aanwenden om de waarde van uw vastgoed uit belegging of erfenis te bepalen.

Validatie
Voor het af- en oversluiten van een hypotheek stellen banken in de meeste een gevalideerd taxatierapport verplicht alvorens de financiering wordt verstrekt. Het verstrekken van een hypotheek kan grote financiële gevolgen met zich mee brengen. Hierdoor willen banken en hypotheekverstrekker zekerheid omtrent de reële en actuele waarde van het huis waar u een financiering oftewel hypotheek voor aanvraagt.

Gecertificeerd

Alle Nederland Taxaties en Keuringen taxateurs voldoen aan de toegangseisen die zijn opgesteld voor deelname aan het NWWI en de overige validatie instituten. Onder meer middels certificering door VastgoedCert en het lidmaatschap bij een branche-vereniging voor taxateurs.

Lokale taxateurs

Alle taxaties worden uitgevoerd door lokale taxateurs die werken binnen de door banken vastgestelde regio. Hierdoor bent u verzekerd van actuele marktkennis en acceptatie van het taxatierapport door de hypotheekverstrekker van uw keuze.

Permanente educatie

Onze taxateurs zijn verplicht hun kennis jaarlijks op peil te houden.

Gecertificeerd personeel

Onze taxateurs en keuders zijn VastgoedCert of SCVM erkend en zijn aangesloten bij een brancheorganisatie zoals NVM, VBO en VastgoedCert.
}

Snelle levering

Maak gebruik van onze efficiënte werkwijze en doortastende aanpak en ervaar een buitengewoon vlotte afhandeling van uw dossier.

Uitstekende service

Middels heldere communicatie en adequate feedback streven wij naar het maximaal haalbare niveau van klanttevredenheid.

Acceptatie garantie  

Onze rapporten worden opgemaakt door erkende taxateurs en conform het laatste model woningfinanciering.
Hierdoor bent u verzekerd van acceptatie door alle hypotheekverstrekkers.